Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Ku Słońcu 23 w Szczecinie

Przylega on od strony zachodniej do działki zabudowanej już przez naszą firmę, od strony południowej do budynku przychodni a od strony wschodniej do ślepej ulicy prostopadle odchodzącej od ul. Ku Słońcu.

Położony jest równolegle do granicy działki w kierunku wschód - zachód z wysuniętym w stronę południową skrzydłem od strony ulicy dojazdowej. Tworzy w ten sposób kształt litery L.
W budynku jest w sumie 36 mieszkań od 34 do 100 m2 oraz 2 lokale usługowe. Mieszkania położone na parterze posiadają przedogródki, zaś wszystkie mieszkania położone wyżej balkony lub loggie.

Termin realizacji 2007 - 2008 rok.

Miasto: Szczecin